Företagsförsäkring

Företagsförsäkring


Affärsförsäkring ger ditt företag ekonomiskt skydd och ger dig som företagare en säkerhet om något oväntat händer dig eller företaget. All verksamhet, oavsett om det är ett företag med låg omsättning eller ett aktiebolag med flera anställda, drar nytta av att ha företagsförsäkring i händelse av en olycka.

Vad händer om du har en olycka som hindrar dig från att arbeta? Eller kanske i händelse av en defekt på en viktig maskin i företaget? Det kan också hända att företaget orsakar en skada och kommer att krävas på pengar. I dessa situationer kan affärsförsäkringar vara till stor hjälp och hjälpa ditt företag att överleva.

Precis som det finns olika typer av finansiering för företag finns det många olika typer av försäkringar som erbjuds till företag. Det är därför det kan vara värt att undersöka vilken försäkring som passar ditt företag bäst. För att underlätta denna process kan du läsa mer om de olika försäkringslösningarna i den här artikeln.

Varför behövs företagsförsäkring?

På samma sätt som du vanligtvis har en eller flera privata försäkringar, så måste företaget också vara försäkrat. Detta gäller både nystartade företag såväl som redan etablerade företag. Ditt företag omfattas inte av hemförsäkring eller olycksfallsförsäkringar, så kolla vilken försäkring du behöver för dig själv, ditt företag och alla anställda.

En affärsförsäkring kan ge skydd mot skada, olyckor, sjukdom, brand, brott - och om företaget gör skador som leder till skadestånd. Hemförsäkring täcker dock endast de som används för personligt bruk. Till och med en dator som används privat och på jobbet kan gå utöver hemförsäkringen.

För att få ersättning för sådant som verktyg, utrustning, lager och produkter som tillhör ditt företag, måste du teckna försäkringar i och till företaget. Följande är några situationer där du kan dra nytta av en affärsförsäkring:
-När egendom förstörs eller förloras (t.ex. vid stöld, brand eller förlorad inkomst)
-I händelse av tvister eller konflikter (t.ex. med leverantör, kund eller kund)
-Om något händer med dig eller dina anställda (t.ex. vid långvarig sjukdom eller olycka)

Vilken försäkring kan företaget teckna?

Nu när vi har bestämt att detta är viktigt att ha en affärsförsäkring så är den naturliga frågan man ställer sig vilken försäkring man ska välja. Oftast är det den så kallade paketlösningen, där flera försäkringar tecknas tillsammans för att ge ett mer omfattande skydd - anpassat efter den specifika typen av sin verksamhet. Paketets innehåll varierar beroende på försäkringsbolag och verksamhet. 

Det är därför det är värt att veta vilket skydd ditt företag behöver, även innan du kontaktar ett försäkringsbolag. Naturligtvis vill du att företaget ska ha omfattande skydd, men du måste betala extra för att skydda dig mot risker som inte belastar ditt företag. Därför är det bra att titta igenom olika aktörers erbjudanden för att hitta rätt försäkring.

Affärsförsäkring kan delas in i följande grupper:
-Fastighetsförsäkring - försäkring av egendomskada.
-Avbokningsförsäkring - ekonomisk kompensation för inkomstbortfall.
-Ansvarsförsäkring - ersättning för alla skadeståndskrav.
-Personförsäkring - ersättning för sjukdom, arbetslöshet, död etc.

Fastighetsförsäkring - skador på egendom

All egendom som används i ett arbetsrelaterat sammanhang täcks inte av hemförsäkring. Det är därför det är viktigt att teckna en separat fastighetsförsäkring om du vill skydda din verksamhet och ha rätt till kompensation om något händer. Sådan företagsförsäkring ingår vanligtvis i paketlösningar som erbjuds av försäkringsbolag.

Fastighetsförsäkring träder i kraft om till exempel företaget blir drabbat av inbrott, vattenskador eller brand. Försäkringen ersätter också lös egendom som har tappats eller skadats - till exempel verktyg, elektronik, maskiner, varor som är till salu eller tillverkningsmaterial. Det kan också gälla värdefulla dokument, till exempel skadade ritningar.

Man bör dock komma ihåg att företagsbilen inte omfattas av fastighetsskydd, utan en separat försäkring behövs. Lös egendom i en bil kan dock täckas av fastighetsförsäkring om den till exempel har stulits i samband med inbrott i bilen. Se till att du skickar in en ansökan till operatören där du vill teckna en affärsförsäkring.

Ansvarsförsäkring - ersättningskrav

Precis som det finns risk för skador på företagets tillgångar kan företaget också orsaka extern skada. Vad händer om du eller en anställd råkar förstöra något i kundens lokaler, till exempel under montering eller installation av produkten? Eller kanske en klient som får en allvarlig allergisk reaktion på något du gav honom eller på annat sätt bli skadad av företagets produkter eller tjänster?

Det är svårt att förutsäga vilka situationer ett företag kan befinna sig, men med ansvarsförsäkring från tredje part kan du få ekonomisk kompensation och juridiskt stöd i händelse av fordringar. I händelse av en juridisk tvist kan en affärsförsäkring som inkluderar rättsligt skydd ersätta dig för nödvändiga och rimliga juridiska kostnader, till exempel att anställa en advokat.

Personlig försäkring - Försäkra dig själv

Som entreprenör är ditt personliga skydd sämre än om du var anställd. Du har fortfarande rätt till förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pensioner, men vissa områden kan kräva ytterligare skydd.

När du driver ditt eget företag beror många, om inte alla, på om du är anställd. Tänk om du inte kan arbeta längre på grund av en långvarig sjukdom? Eller om verksamheten inte växer som planerat och intäkterna inte räcker? Oavsett situation kan det vara viktigt att komplettera det grundläggande skyddet du får när du betalar avgifter med ytterligare försäkringar.

Några viktiga affärsförsäkringar för dig som företagare är:
-Sjukförsäkring - kompensation om du inte kan arbeta som nyckelpersonen.
-Livförsäkring - ger tillräcklig ekonomisk säkerhet vid dödsfall.
-Olycksfallsförsäkring - skydd mot olyckor och oförutsedda händelser.
- Pensionsförsäkring - kompensation för saknad pension för anställda.Arbetslöshet - få skydd om det inte går som planerat (kontant).
- Fråga dig själv vad som händer i olika scenarier och om du behöver ytterligare skydd i form av ovanstående affärsförsäkring. Det finns också skyddsåtgärder för att öka sjukpenningen och täcka kostnaderna för medicinsk vård och suppleanter. Olika försäkringsbolag erbjuder olika lösningar för att ge ytterligare skydd för företaget, och det är viktigt att hitta ett paket som passar just dina behov.

Det är viktigt att veta att du som ägare till ett aktiebolag räknas som anställd och att ersättning för sjukfrånvaro, som en vanlig anställd, beror på din lön. Om du inte har betalat någon lön så betalas ingen sjuklön. Detsamma gäller kompensation för föräldraledighet och barnomsorg. Det kan vara bra med ytterligare skydd som företagare.


Vilken försäkring behöver ditt företag?

Det är bra att ta reda på vilken försäkring du och ditt företag behöver. Naturligtvis vill du inte betala extra för onödigt skydd, men samtidigt kan du inte stå utan vid en olycka. Du kan behöva göra en riskanalys för att ta reda på det. Sedan skriver du ner alla risker du kan möta - både stora och små på kort och lång sikt.Det är också bra att försöka bestämma antalet du har att göra med i en viss situation. Vi menar, vad är risken för att du blir permanent sjuk eller att produkten du säljer skadar din kund? Försök också att avgöra hur allvarlig konsekvenserna är. Om hela lagret brinner kommer konsekvenserna uppenbarligen att vara stora, men hur troligt är det?

Innan de händelser som har störst inverkan på affärer och som troligen kommer att inträffa så är skydd det viktigaste. Efter att ha gjort den här listan hoppas vi att du har en tydligare bild av vilken affärsförsäkring du bör ha. Det är upp till dig om du sätter en gräns eller om fler försäkringar är värt de extra kostnaderna.