Företagslån med betalningsanmärkning

Företagslån med betalningsanmärkning


Ett företagslån är fördelaktigt för de som är i startfasen och behöver låna pengar till en affärsidé, och för de i expansionsfasen som behöver ytterligare finansiering för att kunna ta ett steg framåt i sin affärsutvecklingen. Något som kan komplicera företagets lånealternativ är om företaget eller du som borgensman har en betalningsanmärkning.

Med det sagt är det inte omöjligt att få ett företagslån om man har en betalningsanmärkning. Här diskuterar vi vad som gäller, skillnaderna mellan företagsformer och hur du kan öka chansen för ett företagslån med en betalningsanmärkning!

Vad betyder en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkning innebär att personen eller företaget i fråga inte kunde betala sina skulder i tid. Om du har ett handelsbolag eller en enskild firma så registreras anmärkningen på dig som en enskild näringsidkare, men när det gäller aktiebolag är anmärkningen separat från dig. En betalningsanmärkning kvarstår i tre år för privatpersoner och fem år för aktiebolag.

Betalningsanmärkning behöver inte nödvändigtvis vara ett resultat av dåligt omdöme eller slarv, utan kan bero på svåra omständigheter, okontrollerbara händelser, som en plötslig brist på likviditet. Detta kan i sin tur hindra dig från att betala dina fakturor i tid. Därför görs vanligtvis en övergripande bedömning, vilket kan tillåta företagslån till de som har en betalningsanmärkning.

En vanlig missförståelse är tron ​​att en betalningsanvisning är något som Kronofogdemyndigheten registrerar, men det är det inte. Betalningsanmärkningen registreras och uppmärksammas i en kreditrapport, till exempel hos UC.

När det gäller en enskild företagare så registreras en betalningsanmärkning endast om fakturan inte har betalats i tid och skulden har fastställts av en myndigheten eller domstolen. Å andra sidan, när det gäller aktiebolag, så registreras anmärkningen redan när den part som ska få betalt har lämnat in en ansökan till Kronofogden om att få tillbaka skulden.

Två typer av betalningsanmärkningar för företag

Betalningsanmärkningar på företag kan delas upp i två grupper: 
-Allmänna betalningsanmärkningar
-Enskilda betalningsanmärkningar 

Allmänna betalningsanmärkningar utgörs från staten, myndigheter, landsting eller kommuner. Detta kan inkludera obetalda skatter, moms och arbetsgivaravgifter. De enskilda betalningsanmärkningarna utgörs emellertid av betalningskrav från den privata sektorn, som kan vara på grund av leverantörsskulder eller ränta som inte har betalats.

Företagslån trots betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning kan påverka företagets möjligheter till lån, ett tecken på att tidigare betalningsförpliktelser inte fungerat som de ska. Detta kan göra att företaget verkar opålitligt, vilket i sin tur kan göra det svårt att samla in ytterligare kapital vid tillfällig brist på likviditet eller möjliggöra affärsutveckling.

Men i de flesta fall görs en allmän bedömning av företagets ekonomi, och förutsatt att allt annat ser bra ut så behöver möjligheterna till ett företagslån, trots betalningsanmärkning inte vara något problem. Till exempel kan det vara så att företaget fick en betalningsanmärkning för några år sedan och nu anser långivaren att ekonomin har stärkts.

Du kan också ansöka om företagslån utan UC. Upplysningsföretag delar inte information mellan varandra, vilket innebär att UC-anmärkningar inte syns i kreditrapporten från Creditsafe eller Bisnode. På detta sätt kan du ta företagslån trots en betalningsanmärkning och därmed låna pengar för att växa ditt företag.

Olika regler beroende på bolagsform

Tänk på att reglerna varierar beroende på bolagsform när det gäller företagslån med betalningsanmärkningar. Effekterna av betalningsanmärkningar när det kommer till lån för företag kan variera beroende på företagstyp. Nedan finns en lista över olika bolagsformer och villkor för beviljande av företagslån med en betalningsanmärkning.

Enskild firma

En enskild firma är en sådan form av företag där organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. En person som driver en enskild firma är också därför juridiskt samma som den enskilda firman. Detta innebär att betalningsanmärkningar i företagsnamnet också är en betalningsanmärkning på ägaren privat.

En betalningsanmärkning är registrerat i tre år och kan påverka både företagets lånemöjligheter och möjligheterna för privatlån. En privat betalningsanmärkning kommer därför att spela roll när enskilda firman behöver ta ett företagslån.

Handelsbolag

Ett handelsbolag måste ha minst två delägare. Till skillnad från en enskild firma så är ett handelsbolag i sig en juridisk person, men ägarna är fortfarande personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Därför spelar det roll, även här, om företrädarna har privata betalningsanmärkningar när företaget ser sig omkring för finansiering.

Problemet är därför detsamma som för en enskild firma där den privata ekonomin kan påverka chansen för ett företagslån. Men i ett handelsbolag finns det alltid minst två ägare som måste betala, vilket förbättrar chansen att få företagslån med en betalningsanmärkning om den andra ägaren har bättre privatekonomi.

Aktiebolag

Omständigheterna för aktiebolaget är något annorlunda jämfört med de två andra typerna av företag som nämns ovan. Därför är också företagslån till ett aktiebolag annorlunda. För att skapa ett aktiebolag behöver du en kapitalinvestering på minst 25 000 SEK, registrerad på det svenska företagskontoret. Därefter är aktiebolaget en juridisk person som kan ha sina egna skulder.

Detta innebär att företagets lånealternativ inte påverkas av privata betalningsanmärkningar som ägarna kan ha. Detta kräver dock att företagslånet inte är beroende av en personlig borgen som säkerhet. I sådana fall eftersänds också en kreditrapport för den person som ska in som borgensman, och därför kan betalningsanmärkningen påverka huruvida ett företagslån beviljas eller inte.

Eftersom aktiebolag är en juridisk person så kan bolaget också dra på sig betalningsanmärkningar om de inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Betalningsanmärkningen finns kvar i hela fem år och är lättare att få än en privat betalningsanmärkning. Denna betalningsanmärkning kan göra det svårt att ansöka om ett företagslån, men påverkar inte ägarens privata kreditvärdighet.

Om ett aktiebolag har en tillfällig likviditetsbrist kan lösningen vara att sälja fakturor för att snabbt öka likviditeten och inte riskera att få en betalningsanmärkning. Dock så krävs det en förväntan om att intäkterna ska öka i framtiden.