Investeringslån

Investeringslån


Ett investeringslån innebär att företaget lånar pengar för en investering som ska göras i företaget eller externt. Det kan vara allt från återuppbyggnad eller utbyggnad av fastigheter, inköp av varor eller utrustning till inköp av möbler och kontorsutrustning. Beroende på investeringen kan du avskriva av momsen.

Ofta krävs dessa investeringar för att företaget ska växa eller i andra fall rent krasst för att företaget ska överleva. Dessa investeringar behöver ofta externt kapital, och då är ett investeringslån en bra idé. Företag har då möjlighet att dela upp kostnaden över tid, så att de kan göra nödvändiga investeringar och se hur deras verksamhet växer.

Investeringslån är för alla typer av bolag

Alla typer av företag, oavsett om de är aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag kan dra nytta av investeringslån. Ofta kräver banken säkerhet eller garanti, men det finns också de som erbjuder lån utan säkerhet.

Investeringskostnader

Du kan välja mellan en rörlig ränta, ett räntetak eller en fast ränta. Vilken du väljer påverkar räntekostnaderna för lånet. Med en rörlig ränta är det lite svårare att beräkna hur mycket kostnaden kommer att bli, men du kan lägga in ett litet belopp vid varje räntehöjning för att se till att den är överkomlig. Om du är osäker på hur hög ränta du kan hantera så är det en bra idé att välja en fast ränta.

Bestämmelse för andra kostnader samt lånets återbetalningsbelopp och tidsperiod beror på vilken typ av investering som företagslånet ska användas för. Din återbetalningsplan bestäms ofta utifrån nyttjandeperioden för den investering du gör med investeringslånet.

Som vi nämnde tidigare kan du dra av moms på en investering som gjorts med hjälp av ett investeringslån.

Säkerhet för investeringslån

Om du är ett litet företag krävs det ofta att en eller flera ägare eller en verkställande direktör går i personlig borgen lån för ett investeringslån. Dessa personer är sedan ansvariga för att betala skulden om företaget inte kan göra det.

Om du vill säkra upp ett lån istället för personlig borgen så har långivaren ofta höga krav. Säkerheten kan vara pantsättning av en industri- eller affärslokal.

Krav på investeringslån

Villkoren för att få investeringslån är ofta att företaget har funnits i flera år och att det kan uppvisa en hög omsättning.

Dessutom finns det andra krav som långivaren alltid har när ett företag ansöker om ett företagslån. Tidigare resultat och balansräkningar, såväl som personlig ekonomi kan ha inflytande beroende på företag.