Lån för nya företagare

Lån för nya företagare

Som nyföretagare kan det vara svårt att få ett företagslån, även om finansieringsbehovet ofta är som störst just vid en uppstart. Att få en låneansökan avslagen betyder dock inte att det inte är värt att vidare bedriva sin affärsidé. Anledningen till att många banker väljer att inte bevilja lån till nya företag är den ökade risken i samband med en okontrollerad affärsplan och icke befintlig ekonomisk historia.

Om du driver ett företag och behöver kapital för att starta kan ett startlån vara ett alternativ. Här hittar du allt om vad detta betyder och vad du som entreprenör måste tänka på innan du lämnar in din ansökan. Förutom startlån så diskuterar vi några saker som du som nyföretagare kan göra för att öka dina chanser att få ett företagslån.

Vad är ett startlån?

I vissa sammanhang används termen "startlån" som en allmän term för alla typer av lån som nystartade företag kan ansöka om. I den här artikeln hänvisar vi till startlån som finansieras av EIF (Europeiska investeringsfonden). De publiceras av New Business Center och Marginalen Bank.

Målet med ett startlån är att underlätta för nystartade företag att få finansiering. EIF-garantin finansieras av EU och är ett sätt att ge ytterligare stöd för entreprenörer till tillväxt, vilket i sin tur ger mer sysselsättning.

Vem kan ansöka om ett startlån?

För att ansöka om ett startlån behöver du en genomtänkt & realistisk affärsplan. På NyföretagarCentrum får du personlig rådgivning och hjälp att gå igenom och förbättra det. De går igenom affärsidé, marknadsförhållanden och budget. Efter godkännande av affärsplanen vidarebefordras den till Marginalen Bank, som fattar det slutliga beslutet.

I princip kan alla nystartade företag i Sverige ansöka om ett startlån. Det finns emellertid några krav att beakta:
- Du måste ha ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag.
- Du får inte ha mer än 9 anställda eller en omsättning som överstiger 20 miljoner SEK.
- Du måste ansöka om ett startlån innan företagets första bokslut.
- Du kan inte ha några tidigare betalningsanmärkningar.

Hur mycket är kan du få i ett startlån?

Som med alla typer av lån så läggs ränta och andra lånekostnader på. Räntan som ska betalas är individuell och beror delvis på situationen i ditt företag och den rådande räntan som gäller när du ansöker om ett lån. Utgångspunkten är dock den årliga räntan på 6,5%. Dessutom finns det kostnader i form av administrations- och uppläggningsavgifter.

Tack vare stödet från EFI-garantin får du som ny företagare en bättre ränta och har bättre chans att få ett lån.


Skillnaden mellan startlån och företagslån

Företagslån är ett brett koncept och täcker alla typer av företagslån. Varje företag kan ansöka om ett företagslån och beloppen kan variera från flera tusen till flera miljoner SEK. Vanligtvis är återbetalningsperioden kortare, från flera månader till flera år. Betalning kan ske i form av ett fast månadsbelopp eller en specifik räntesats.

Ett företagslån behöver inte kräva säkerheten, men personlig borgen är vanligt förekommande. Ett säkrat lån innebär att lånet är säkrat i form av tillgångar, som fastigheter eller varulager. En personlig borgen fungerar också som en typ av säkerhet, men om den som agerar som borgen garanterar sig att betala tillbaka skulden om företaget inte kan betala tillbaka det.

Vanligtvis gäller garantin för hela lånebeloppet, men fördelen med ett startlån är att garantin endast utgör 20% av det totala beloppet. I praktiken innebär detta att du inte kan vara personligt ansvarig för att betala tillbaka hela lånet om företaget inte betalar tillbaka. Om du tar ett initialt lån på 200 000 SEK och företaget inte kan återbetala det kommer du att ansvara för 40 000 av dem.

En personlig garanti eller säkerhet för ett företagslån krävs inte alltid. Men detta krävs  vanligtvis om det är ett litet eller ett nystartat företag. Det är därför du som företagare tar större risk genom att använda ett "vanligt" företagslån än ett startlån. Du kommer också att få relativt låga räntor, långa löptider och råd relaterade till ansökan.

Ökade möjligheter för företagslån

Om du inte uppfyller villkoren för ett startlån eller helt enkelt inte beviljas kan du göra flera saker för att öka dina chanser att få ett företagslån. Antalet låntagare som är nisch för små och medelstora företag växer, men som alla långivare vill de minimera de risker som de tar. De kan därför kräva en personlig borgen eller annan säkerhet.

Så länge företaget klarar sig bra och kan betala för lånet så finns det inga problem med att gå in som personlig borgen, men kom ihåg att du tar en ekonomisk risk. Därför bör inga beslut tas snabbt. Se till att du har en bra affärsplan och budget, inklusive lånekostnader.

Om du har möjlighet att pantsätta något som säkerhet för ett lån kan det också vara ett bra sätt att säkra lånet för en bank. Men om du använder ett privat hem som säkerhet bör du ta hänsyn till att banken kan ansöka om den här tillgången om lånet inte kan återbetalas. Detta kan i sin tur få allvarliga personliga ekonomiska konsekvenser för dig och alla familjemedlemmar.