Låna pengar egenföretagare

Låna pengar som egenföretagare

Att vara egenföretagare så innebär det alltid en risk för dig som privatperson. Det är något som bankerna också vet om, därför kan det ibland kan vara svårare för egenföretagare att få ett låneförslag jämfört med en fast anställd. Men som egenföretagare kan du göra mycket för att öka dina chanser att få ett lån.

Visa företagets lönsamhet historiskt, inte framåt i tiden

Som egenföretagare vänjer du dig förmodligen att själv se möjligheter och potential i ditt företag. Bankerna tänker annorlunda. Banken belönar en konstant lönsamhet jämfört med din potentiella lönsamhet. Banken vill se att du kan betala ränta och skuld månad efter månad.

Att ansöka om ett lån för en lägenhet som egenföretagare kan jämföras med att förhandla fram en stor affär. Din uppgift är att övertyga banken om att du kommer att hantera återbetalningen samtidigt som du försöker förhandla om räntan på lånet.

Därför är det under förhandlingar med banken inte viktigt att ange hur lönsamt ditt företag kommer att bli i framtiden. Titta istället på det förflutna och visa att företaget har varit lönsamt under lång tid och förmodligen kommer att förbli det på sikt

Jämför lån som egenföretagare

Som egenföretagare kan erbjudanden som tas emot från banker variera betydligt. Att jämföra ett stort antal banker är tidskrävande om du vill kontakta alla själv. Med en jämförelsetjänst som Businessfinancing.se så kan du som som egenföretagare få hjälp med att hitta ett lån med den lägsta räntan. Din personliga kontaktperson hanterar hela processen, från jämförelse till administration och kan besvara alla frågor som du kan tänkas ha.

Bevisa för banken att du har en stabil ekonomi

För att du ska få ett lån som egenföretagare så måste du bevisa att du har en stabil ekonomisk ställning. Ett bra sätt att göra detta på är att inkludera finansiella rapporter, helst över flera år, som bevisar att lönsamheten är god. Ett annat är ett försöka ta ut en anständig månadslön från företaget under en längre tidsperiod. Att visa att du har möjlighet att välja din lön är ett tecken på konstant lönsamhet. Om du betalar utdelning utöver din lön kan det vara bra att lyfta fram detta. Om utdelningen står för en stor del av din inkomst ska du kunna bevisa att utdelningen också är troligt i samma volymer framgent.

Följande dokument kan vara användbara att inkludera

Börja med att lämna in en ansökan om ett pantlån

Det första steget mot ett lån kan vara att lämna in pant mot ett lån. Tack vare ett lånelöfte kan du börja leta efter en ny fastighet i lugn och ro, utan att oroa dig för finansiering. I samband med lånelöftet så måste du bevisa för banken att din och ditt företags ekonomi är stabila.

Visa dina alternativ vid eventuell konkurshantering

Inget företag är 100% säkert att det kommer att gå bra. Oförutsedda händelser, starkare konkurrens eller helt enkelt otur kan också leda till ditt konkurs. Därför kan du under förhandlingar med banken visa att du har möjligheter som hindrar dig från att vara helt beroende av ditt företags ekonomi. Om du har en utbildning som gör att du enkelt kan hitta ett jobb när du behöver det så bör du lyfta fram det. På detta sätt är det inte lika riskabelt att banken avslår din ansökan om lån som egenföretagare.