Livid foretagslan logo

Likvid företagslån

Du står inför ditt livs chans, företaget som du byggt upp från grunden har chansen att ta steget mot att bli en av de verkligt stora men, det saknas medel för att finansiera din tillväxt chans. Alla företagare känner till den oroväckande känslan av att företagets finansiella medel inte räcker till och då finns det en risk att man missar en bra chans. Utveckling kostar tyvärr pengar och det är inte säkert att man i ett nystartat företag har haft möjlighet att bygga upp en tillräcklig sådan för att möta ett växande kapitalbehov. Likvid.se kan vara en hjälpande hand i sådana situationer

FÖRETAGSFINANSIERING GENOM LIKVID

Det kan vara mycket svårt och tidskrävande för ett litet företag att få företagslån från en av de traditionella kreditgivarna. Då kommer likvid.se in i bilden. Affärsidén som kreditgivaren har är att fylla luckan i behovet efter en kreditgivare som förstår mindre verksamheter deras behov men även nya marknader.

Lista

  • Max belopp: 2 000 000 kr

  • Inget krav på säkerhet

  • Återbetalningstid: 6-18 mån

  • Utan UC: Nej

Ansök nu

KORTSIKTIGT KAPITALBEHOV GÅR ATT LÖSA SNABBT

För ett företag med kortsiktiga behovet av kapital var det tidigare svårt att gå till väga, traditionella banker var både konservativa i fråga om vilka branscher som de ville låna ut pengar till och om de ens var intresserade för nyetablerade företag .Hos likvid.se är detta inte längre ett problem. Långivare ger ut företagslån på mellan 30 000 och 2 000 000 till både nya och väletablerade företag inom väldigt olika branscher. Likvid.se gör en heltäckande bedömning av företagets förmåga att klara av sina ekonomiska åtaganden.I bästa fall betalas lånet ut redan under de första 24 timmarna som går efter det att ansökan lämnats in. 

LIKVID SOM KREDITGIVARE

Likvid.se är ett företag som ingår i Trention AB, en koncern som noteras på Nasdaq OMX i Stockholm. Att företaget är noterat höjer naturligtvis möjligheten att få en insyn i redovisning  för en potentiell kredittagare. Samtliga lån finansieras genom eget kapital och företaget behöver ej låna in pengar för att finansiera sina låntagarens lån. Det är en extremt stor fördel eftersom företaget på så sätt kan hålla sina egna kostnader nere och teoretiskt sett erbjuda billigare krediter. För företagaren som står inför sitt livs chans men saknar medel för att genomföra de förändringar som krävs kan likvid.se komma att bli en bra partner. Med fokus på tjänster och enkelhet vill Likvid.se fylla klyftan på marknaden och hjälpa till med att fylla kapitalbehov. Tack vare färdigheter och förståelse för nya marknader gör de att låneprocessen blir kortare, så att nystartade företag kan söka och få finansiering snabbt.

För en entreprenör som står inför en chans att ta sig an en affärsmöjlighet, men sakna medel för att införa de förändringar som krävs, kan likvid.se bli en bra partner.