Personlig borgen

Personlig borgen

För att ha en uppfattning om hur denna typ av lån fungerar så är det bra att förstå vad personlig borgen innebär. Med denna förståelse kan du läsa skillnaderna mellan olika lån och jämföra fördelarna med nackdelarna.

Personlig borgen, dvs den som ger låntagaren garanti, åtar sig att bära kostnaderna om låntagaren inte kan uppfylla sina skyldigheter relaterade till lånet. Naturligtvis är detta en risk som du tar eftersom långivaren har rätten på sin sida om det händer, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både den som tagit lånet och den som borgar för lånet.

Begrepp relaterade till borgen

Det finns flera begrepp som du behöver veta för att förstå hur det fungerar. Här listar vi några av dem och ger en enkel förklaring:

-Borgen - det innebär att en fysisk eller juridisk person tar ekonomiskt ansvar för någon annan. Vanligtvis innebär ansvaret för betalning av ett kontantlån, men det kan också omfatta utförandet av ett kontrakt, till exempel färdigställande av byggande av ett hus, om ett byggföretag inte kan uppfylla kontraktet.
-Borgenär - vem som helst som har fordran mot någon annan. Enkelt översatt, så är långivaren borgenär. Detta begrepp bör inte förväxlas med borgensmannen, eftersom borgensmannen är exakt motsatt, dvs den som gick i borgen för någon annan.
-Gäldenär - någon som har en skuld till någon annan. Skuld kan handla om pengar, men också på de varor som säljaren lovat eller den tjänst som någon gick med på att utföra. Beroende på vilken skuld du pratar om, så kallas det en penninggäldenär eller en naturagäldenär.
-Borgensman - personlig borgen - som i lagens namn kallas proprieborgen. Detta innebär att du tar ansvar för att lösa kravet om personen som du gick i borgen inte kan göra det.
- Efterborgen - Det  innebär att borgenären inte kan vara skyldig att betala förrän det har bevisats att huvudansvarige inte har infriat vad som blivit lovat.
-Preskription - om huvudanslutningen har en begränsningsperiod försvinner även borgensansvaret efter begränsningsperioden.
-Avtalsfrihet - Avtalsfrihet gäller under borgensavtal. Detta innebär att borgen kan begränsas i tid och / eller till ett visst belopp. Detta kan innebära att ett krav mot borgensmannen måste göras före ett visst datum, eller att borgensmannen inte måste bära fullt ansvar för skulden utan endast upp till ett visst belopp.
-Bankgaranti - är en form av garanti som banken kan ta på sig. Till exempel kan banken tillhandahålla en betalningsgaranti eller en hyresgaranti. Detta innebär att banken åtar sig och fullgör ett ansvar upp till ett visst belopp som banken anger.


Ett lån med personlig borgen

Som du kan läsa ovan så kan du få ett lån med personlig borgen. I de flesta fall när det gäller företagslån så betyder det att företaget får lånet och ägaren eller undertecknaren av företaget står för den personliga borgen för lånet.

Men det kan också innebära att någon annan, utomstående, går i personligt borgen. Det kan vara ägarens fru, make eller partner. Det kan också vara en släkting som är villig att gå i borgen, och då är det viktigt för den som går i en personlig borgen att vara fullt medveten om det engagemang som personen gör.

Innan någon går i borgen

Det finns saker att veta innan du går mot borgen. Vi listar dem kort:
1: När du går i borgen så påverkar det din egen betalningsförmåga. Oftast beräknas hela lånet som en personlig kostnad, vilket innebär att det kan vara svårt att få ett eget lån, till exempel ett bolån.
2: Gå inte i borgen när det gäller riktigt stora belopp. Ett lån på flera hundra tusen kan vara förödande för din ekonomiska framtid.
3: Kontrollera med långivaren om du kan få en liten del av lånet. I vissa fall kan flera borgensmän dela på ett lån så att ingen skulle behöva ta ett stort ansvar.
4: Undersök alternativen till låneskydd. Kreditförsäkring kan i vissa fall tecknas som försäkring mot arbetsförlust eller förlängd sjukfrånvaro av en borgensman eller gäldenär.

Vem kan gå i borgen?

Alla som är tro och kreditvärdig kan gå in som borgen, men det finns vissa krav.

Innan långivaren godkänner borgensmannen så görs det en kreditkontroll. Det man kollar är givetvis borgensmannens för närvarande finansiella status. Här måste långivaren överväga hur de andra ekonomiska förpliktelserna hos borgensmannen ser ut. Om du har en betalningsanmärkning så är kreditvärdigheten vanligtvis inte tillräcklig för att gå in som borgen.

Om man som långivare anser finns en säkerhet genom borgensmannens ekonomi så accepteras lånet. Det är självklart så att långivaren måste vara övertygad om att borgensmannen verkligen kan leva upp till avtalet rent ekonomiskt om det går så långt som att låntagaren inte kan betala tillbaka hela skulden.

När borgensmannen ingår avtalet med långivaren så försämras också hans kreditvärdighet, vilket också kommer att vara synligt vid framtida kreditbedömningar. Borgensmannen bör regelbundet få information från låntagaren som kan påverka avtalet. Exempelvis kan låntagarens ekonomi försämras, vilket ökar risken för att borgensmannen kan komma att behöva betala av skulden. Om borgensmannen anses ha en tydlig bild av låntagarens ekonomi så krävs inte denna information.

Flera borgensmän

I vissa fall kan flera personer komma att gå in som borgensmän. Detta kan göras på olika sätt.
-Kreditgivaren kan kräva av vem som helst av borgensmännen som bär ansvaret för hela beloppet. Solidariskt ansvar. 
-Delat ansvar, här ska det anges hur mycket av skulden varje person har.

Om det är ett delat ansvar så kan långivaren aldrig kräva en borgensman på mer än den överenskomna andelen, men om det är solidariskt ansvar kan så långivaren själv välja vem som ska ansvara för den totala skulden.

Regressrätt 

Om du som borgensman kommer att krävas på att betala av skulden, så har du alltid regressrätt mot låntagaren. Det betyder med andra ord att du har du rätt till återbetalning av den som du gått in i borgen för. Alltså, om borgensmannen gick in och täckte lånet, och sedan så får låntagaren in pengar så har borgensmannen rätt att återkräva sina pengar från låntagaren.

Lån utan personlig borgen

Speciellt för mindre företag så kan det vara svårt, åtminstone tidigare, att få ett lån utan personlig borgen. Som ägare av ett litet företag eller en enskild firma  så har det varit i regel snarare än undantag att du måste sätta en fastighet som säkerhet om du vill ha ett företagslån. På senare tid har dock flera aktörer dykt upp på marknaden som erbjuder företagslån utan personlig borgen.

För många företagare som har funnits länge kan detta tyckas osannolikt eller till och med misstänksamt. Faktum är dock att fler och fler erbjuder detta, och då är det värt att upplysa sig själv och få nya idéer om du funderar på att renovera ditt kontor, utvidga ditt lager eller stabilisera ekonomin med hjälp av ett lån.

Nya lånealternativ

Eftersom det finns fler aktörer på kreditmarknaden som erbjuder nya och flera typer av alternativ så öppnas nya möjligheter för dem som vill eller behöver ta ett lån. Endast den snabba digitaliseringen av marknaden resulterade i större flexibilitet än vad som hade kunnat förutspås för tio år sedan. Det är inte ovanligt man kommer i kontakt med långivare online för att sedan ha pengarna på ditt företagskonto inom en timme. Om man vet att man kan hantera räntor och avgifter som dessa villkor innebär så är detta ett mycket bra sätt att få lån på, med tanke på att tid är pengar. Om du har nekats ett lån från en bank, även fast du anser att ha tillräckligt säkerheter, så tar man självklart denna chans.

Huruvida dessa nya möjligheter äventyrar era affärer och därmed ekonomin och existens beror till stor del på förmågan att betala tillbaka skulden. Dessutom är det oerhört viktigt att läsa villkoren som gäller så att du inte hamnar i ovälkommen situation.

Risken låg med lån till företag

Nya kreditföretag som agerar som långivare har naturligtvis bra koll på marknaden. Få småföretag i Sverige går i konkurs i dagsläget. De flesta som bestämmer sig för att starta eget företag vill arbeta i linje med sin affärsidé, varför så många företagare lyckas hålla sin verksamhet vid liv.

Långivare ser att det finns en liten konkursnivå i Sverige, därför kan de i allt högre grad låna ut pengar utan att kräva personlig borgen. Den nya typen av lån kallas företagskredit.

Det är en enkel affärsmodell, som kort sagt innebär en ränta och en fast månadsavgift. Precis som när en privatperson har ett kreditkort. För små företag är denna tjänst i de flesta fall ett bra alternativ till ett banklån och du behöver inte använda ett personligt borgensåtagande.