Qapitala logo

FÖRETAGSKREDIT - QAPITALA

Ansök om smart företagskredit med Qapitala . För småföretagare kan ojämna intäkter vara ett stort och vanligt problem. Qapitala erbjuder digital checkkredit till företag som vill hantera oförutsedda utgifter på ett bättre sätt och ha en balanserad ekonomi. Qapitala är ett fintechbolag som erbjuder digitala checkkrediter till små företag. Qapitala vill utnyttja möjligheterna med digitaliseringen för att utmana de traditionella kreditinstituten med enkla lösningar. Ett team med stor bakgrund som utvecklare, kreditgivare och entreprenörer med stor kunskap om företagares utmaningar och förutsättningar står bakom företaget. 

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNING


Företaget erbjuder en fast ränta på 2 % per 30 dagar av den utnyttjade krediten minus amortering. Kunden betalar i sådana fall bara ränta på det belopp som är utnyttjat, oberoende av den beviljade kreditgränsen eller hur mycket kredit som ursprungligen utnyttjats. Krediten har en flexibel återbetalning och nyttjat belopp kan återbetalas när som helst utan tilläggskostnader. Räntan ska dock alltid betalas för minst 30 dagar. 

Lista

  • Max belopp: 500 000 kr

  • Ingen säkerhet krävs

  • Återbetalningstid: löpande kredit

  • Utan UC: Nej

Ansök nu

EKONOMISK BALANS FÖR ALLA BOLAGSTYPER


Ett ojämnt kassaflöde är ofta en stor utmaning för mindre bolag särskilt i början. För nyetablerade bolag kan oväntade utgifter eller kostnader förknippade med utveckling vara en rejäl utmaning. För att klara plötsliga utgifter och balansera toppar och dalar kan företag ansöka om checkkredit. En sådan kredit kan användas vid behov och gör så att företagare kan satsa på utveckling och expansion. Qapitalas erbjudanden riktar sig till bolag inom alla branscher,registrerade i Sverige. Genom digitala lösningar vill Qapitala förenkla ansökningsprocessen för företag. Deras plattform analyserar företagens ekonomiska data för att automatisk skapa en överblick över hur företaget presenterar sig. Således kan Qapitala erbjuda en smart kreditlösning som utgår från företagets unika behov och förutsättningar. På det här sättet kan mindre bolag behålla en bra likviditet även under lågsäsong. Krediten kan också användas för att betala oväntade kostnader eller investera i sådant som behövs för att utveckla verksamheten. Företag undviker därmed onödig administrativt pappersarbete, bankkontakter och extra avgifter med traditionella företagslån.

ANSÖKA OM FÖRETAGSKREDIT

För att ansöka krävs BankID. Vid ansökan ger kunden Qapitala insyn i företagets transaktioner. Sedan sker ett enkelt ansökningsförfarande där Qapitalas tekniska plattform analyserar företagets ekonomiska verksamhet. Kreditbeslutet är sedan baserat på det ansökande företagets personliga förutsättningar. En kreditbedömningen  minuter och vid beviljad kredit sker utbetalning inom loppet av 24 timmar. För att ha möjlighet till kreditlån genom Qapitala krävs att den som ansöker går i personlig borgen för krediten. Svenskt medborgarskap krävs och den som går i borgen får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder. Qapitala gör  kreditupplysning på alla nya kunder. Processen är en trygghet även för att den sökande inte riskerar att få ett kreditutrymme som leder till för hög skuldsättning. De företag som beviljas kreditlån tilldelas sedan en limit, som går att nyttja vid framtida behov. Beroende på företagets ekonomiska förutsättningar så ligger limiten mellan 50 000 och 500 000 kronor. Kunden behöver sedan aktivera krediten genom att lyfta minst 10 000 kronor i anslutning till att krediten blir beviljad.

Däremot finns inga krav på att lyfta hela krediten omgående utan den kan finnas som en buffert att använda vid behov. Det finns inga krav på att använda hela den beviljade krediten och kunden betalar bara för den del som utnyttjades. Den beviljade limiten löper tills vidare så länge kunden sköter sina finansiella åtaganden gentemot Qapitala och företagets kreditvänlighet inte försämrat.