Leasing

Vad är leasing?

Definitionen av leasing är att istället för att köpa till exempel en bil, kopieringsmaskin eller annan utrustning, hyra en produkt till en fast månadskostnad.

Fördelarna med leasing

Leasing kan vara fördelaktigt eftersom kostnaden kan dras av i deklarationen och beslutsprocessen kan förkortas betydligt eftersom beslutet att hyra något är lägre än köpet. Samtidigt kan det kännas tråkigt och onödigt att äga en bil eller en kontorsmaskin, eftersom det bara är funktionen räknas. Dessutom binder företaget inte sitt eget kapital i anläggningstillgångar utan kan använda det belopp som det skulle kosta när man köper produkten för en annan typ av investering.

Finansiell eller operationell leasing

Beroende på vilket företag som hyr produkten eller vilken produkten är så skiljer leasingkontrakt sig både i form och utförande. Det finns två typer av leasing:

Leasing

Finansiell leasing är det vanligaste sättet att leasa på i Sverige. Denna typ av leasing innebär att den som hyr produkten betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men ansvarar för produkten under leasingperioden. Detta innebär att leasingtagaren betalar t.ex. för underhåll, bränsle, försäkring och reparationer.

Finansiell leasing innebär också att köparen åtar sig att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter leasingperioden. Finansiell leasing kan därför ses som ett köp, själva köpet görs efter att man fullföljt hela betalningsperioden. På detta sätt kan moms delas in i en längre period, till skillnad från traditionella köp.

Operationell leasing

Operationell leasing, även känd som omfattande leasing, innebär att leasingföretaget fortfarande är ansvarigt för den produkt som hyrs. Denna typ av leasing är den vanligaste internationellt och innebär att försäkringsbolaget täcker försäkringar, underhåll och andra kostnader som kan uppstå. Det betyder också att kunden inte bär restvärdesrisken.

Operationella leasingavtal ingår inte i balansräkningen eftersom värdet på produkten inte är intressant. Istället redovisas hyreskostnader som direkta kostnader, vilket hjälper till att förbättra företagets nyckelindikatorer och soliditeten eftersom kapitalet inte överförs.

Vad kan du hyra?

Utrustning som inte tillhör fastigheten kan i många fall hyras. Leasingprodukter får inte heller placeras i andra anläggningar. Exempel på leasingprodukter är jordbruks-, skogs- och byggmaskiner, lastbilar och verkstadsmaskiner.

Fördelarna med leasing