Budgetera

Budget

Kort sagt så är budgeten inget annat än en allmän prognos för framtida planerade ekonomiska utflöden. Detta innebär att du planerar intäkter, utgifter och andra delar relaterade till ekonomin. Kort sagt, en kvalificerad gissning. Budgeten är en företagsåtgärd och bör ständigt följas upp. En enkel budget bör också övervägas när man skapar en affärsplan.

Ingen springer ifrån sin ekonomi och ju mer vi inser att ju bättre vi organiserar den, desto mindre måste vi oroa oss för det. Långsiktig planering och inlärning av hur finans fungerar ger inte bara säkerhet och stabilitet, utan också möjligheter till expansion och utveckling. Detta gäller särskilt företagare och andra personer som är ansvariga för organisation och hantering av pengar. Hur ser din ekonomi ut? Behöver du omorganisera det? Stabiliseras du av ett eventuellt företagslån? Budgetering har fördelar på ett intelligent och smidigt sätt.

Bra budgetering - rätt prioriteringar

Att förutse sina tillgångar, deras storlek, tid och utgifter är avgörande för både individer och företag. Den som bedriver någon verksamhet måste också se framåt och ha stor kontroll, eftersom inkomst och omsättning kommer att analyseras och redovisas på ett annat sätt än för en privatperson.

När du har granskat inkomstkällor och utgifter så kan du å ena sidan börja budgetera för vad du vill göra med företaget. Är tillgångarna tillräckliga för expansion? Är det bättre att vara avvaktande i situationen? Finns tillgångar och administration avsedd för nya investeringar? Har alla pengar gått till administrationen som fungerar bra men har ni inget kapital? Skulle ett lån ge företaget önskad effekt? Är det möjligt att ta pengar som används i administrationen för att undvika att ta sig an en skuld?

När rätt prioriteringar är tydliga är det dags att ta ett steg framåt och en bra och trovärdig budget är en förutsättning till första steget. Då har du kunskap om vad du har och vad du kan använda det till.

Skatter, moms och budget

När du skapar en normal budget, dvs. den årliga budgeten, ingår vanligtvis inte moms. När man skapar en likviditetsbudget bör den dock inkluderas. Denna budget återspeglar om företaget har kontanter till hands på kort sikt som regel. Då måste du räkna in moms.

Om du köper mycket varor betalar du moms, men du får också tillbaka moms, så det kommer inte att bli nödvändigt att räkna på ett årsbasis. Likviditetsbudgeten är dock kortare, så se till att du räknar med momsen då.

Resultatbudget

Denna budget är en oerhört viktig del eftersom den visar företagets långsiktiga överlevnad. Resultatbudget upprättas vanligtvis för 12 månader framåt. Ibland kallas detta helt enkelt för årsbudget. Resultatbudgeten bör innehålla:

-Intäkter - försäljningsintäkter, ränta etc.
-Kostnader - alla utgifter som lön, hyra och försäkring etc.
Sedan får du ett resultat när du tar inkomst minus utgifter. Det är därför det kallas en prestationsbudget. Denna budget visar det förväntade resultatet under de kommande åren.

Om du har ett företag som har drivit i flera år kan du ofta utgå från föregående års försäljning och göra mindre justeringar. Detta är dock inte så lätt om du är ett nystartat företag. Nystartade företag måste göra beräkningar, vilket gör det svårt att få ett helt säkert resultat.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar om dina pengar räcker för att täcka månadens kostnader. Under året kan det finnas situationer där utgifterna är större än intäkterna. Detta kan hända även om företaget förväntas ge vinst i sin årliga budget.

Ett enkelt exempel är ett företag som bara säljer julgranar. Detta företag kommer i allmänhet att ha alla sina intäkter i december, men kan fortfarande medföra kostnader i januari och framåt. 

En likviditetsbudget bör skapas parallellt med resultatbudgeten, vilket i hög grad underlättar planeringen av företagets framtida intäkter och utgifter. Detta bör göras varje månad så att det inte uppstår en situation där det finns en brist på pengar.

Om du tillfälligt vill öka din likviditet och snabbt stimulera ekonomin kan du ta snabba företagslån eller få företagslån genom olika långivare och kreditmarknadsbolag. Det kan vara en snabb och tillfällig lösning så att hela företaget inte går under. 

Balansräkning

Detta är ett dokument som visar företagets tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle. Om du ser detta koncept i redovisning är det en sammanfattning av företagets alla balanskonton.

Balansräkningen består vanligtvis av två kolumner, med tillgångar på ena sidan och skulder plus kapital på den andra. Tillgångar kallas ibland aktiva, och skulder kallas passiva.

Detta ger en snabb och transparent bild av företagets ekonomi vid en viss tidpunkt. Balansräkningen kontrolleras vanligtvis kontinuerligt under hela året för att se om företagets ekonomi går som planerat.

Regelbundna observationer

Att skapa en bra och balanserad plan är viktigt och kräver lite arbete, men du bör inte glömma att det är minst lika viktigt regelbundet övervaka och följa upp budgeten och inte vänta till slutet av budgetåret. Vissa planer kan se bra ut på papper, men de kan visa sig vara helt annorlunda när de genomförs, även utöver externa förhållanden som konjunkturcykler och prisförändringar.

Regelbunden övervakning av din budget innebär inte att du bör överge den när något är fel, du måste ha förtroende för dina visioner och korrigera informationen om du måste, men vänta innan du utvärderar och bestämmer dig om budgeten var rätt eller inte.