Företagslån till handelsbolag

Företagslån till handelsbolag

Ett handelsbolag är en företagsform med många ägare. Det betyder att du som företagare inte behöver ansvara för allt själv, du behöver inte heller avancerad bokföring eller startkapital. Som sagt, de flesta företag behöver kapital för tillväxt, och om deras egna resurser inte är tillräckliga kan ett företagslån för handelsbolag vara intressant.

Eftersom företag och ägare inte är samma person så betraktas handelsbolag som juridiska personer som kan ingå avtal och ha skulder. Företagets ägare är dock personligen ansvariga för dem. Här kommer vi att diskutera de viktigaste lånen för handelsbolag. Vem är slutligen ansvarig när det finns många ägare och vad som krävs för att ta upp företagslån för handelsbolag?

Varför företagslån till handelsföretag?

De flesta företag behöver kapital för att växa. Många gånger investerar ägarna sina egna pengar, men det räcker inte alltid. Beroende på behov kan ett företagslån för handelsbolag variera från flera tusen till flera miljoner SEK.

För många handelsbolag är det en möjlig att starta företaget och kontrollera om affärsidén fungerar i praktiken. Ibland dock så behövs kapital i början för att betala för en produkt som ska säljas eller för att hyra en affärslokal.

Ett företag kan också möta ökad efterfrågan, men bristen på varor, anställda eller utrymme innebär att du inte kan leverera. För att undvika affärsavslag och tillväxt kan du behöva ta ett företagslån för ditt handelsbolag.

Vindar av lönsamhet blåser inte alltid i företaget. Kanske befann handelsbolaget sig i en situation där pengar inte kommer i samma takt som de måste betalas ut? Till exempel på grund av minskad försäljning eller saknade betalningar.

För att hålla huvudet ovanför vattenytan och inte falla i en negativ spiral så kan du behöva ett lån till handelsbolaget. Du bör dock vara säker på att din likviditet kommer att öka så att du kan betala tillbaka lånet.

Vad behövs för att få ett företagslån till handelsbolag?

Om det är ett nystartat företag eller ett litet företag kan det vara svårare att få ett företagslån, men det är inte omöjligt. Du behöver bara veta vad du kan göra för att säkerställa de bästa förhållandena.

Långivaren vill veta när de bedömer låneansökan vilken risk han tar. Kommer handelsbolaget, och därmed ägarna, att kunna betala? För att besvara denna fråga behöver långivaren information om handelsbolaget och dess medlemmar.

Om handelsbolaget är nytt är det oerhört viktigt att presentera en detaljerad och realistisk affärsplan - hur kommer företaget att tjäna pengar? Långivaren vill ofta inte låna ut pengar till nya handelsbolag vars affärsidé är slarvigt utformad eller orealistisk.
 
Förutom affärsidén måste du ha en budget för det kommande året. En detaljerad budget visar banken att du har kunskapen att analysera och förutse företagets ekonomiska villkor och utsikter. En av de viktigaste sakerna med budgetarbetet är självkritik. En vilseledande budgeten bidrar inte till dig, ägaren eller banken.

Ett mer känt handelsbolag kan använda tidigare försäljningsdata för att bevisa att kassaflödet är tillräckligt för att täcka lånet. Ju högre omsättning och vinstmarginal, desto mindre behöver du övertyga.

Det kan också vara viktigt att ge en detaljerad plan för hur lånet ska fördelas och hur det kommer att hjälpa ditt företag. De allmänna kraven för de flesta långivare för att bevilja företagslån till handelsbolag är följande:
- Du kan visa handelsbolagets betalningsförmåga  t.ex. med en affärsplan, budget, årsrapport, balansräkningar.
- Lånet ska vara rimligt i förhållande till företagets storlek - hur mycket omsätter företaget och hur mycket ska du låna?
- Handelsbolaget och företaget ska ha god ekonomi - kreditinformation visar inga utestående skulder eller tecken på oro.
- Långivaren får fullständig och korrekt information - utan information är det svårt att fastställa risken.

Om du uppfyller ovanstående krav har du en god chans att få företagslån till handelsbolaget. Men alla långivare har särskilda villkor som också måste uppfyllas för att lånet ska godkännas. En del kräver att företaget är aktivt under en viss tid, men det finns också de som godkänner lån för helt nya företag, så länge affärsidén är tillräckligt bra.