Krav för företagslån

Krav för företagslån

Kraven på företagslån är ofta högre än för privatpersoner som vill låna pengar. Samtidigt kan företagslån vara ett bra sätt att finansiera ett företags utveckling eller överleva en svår ekonomisk period. Genom att förstå kraven som finns på företagslån så ökar ditt företags chanser att få möjlighet till det kapital som behövs.

Några av de vanligaste kraven från långivare är

Vissa långivare kan erbjuda företagslån även om ditt företag inte har någon omsättning. Oftast har långivaren emellertid ett visst försäljningskrav. Tidigare försäljning indikerar på att företaget också kommer att få pengar i framtiden som kan användas för att återbetala ett företagslån med amortering och ränta.

Ålderskrav

Ett annat vanligt krav är ålderskravet. Företagets ålder baseras på den dagen dagen som registreringen av det svenska företagskontot. Ett äldre företag anses ofta som en mindre kreditrisk än nyare företag. Åldersgräns på företaget, som vanligtvis finns, sträcker sig från 1 till 2 år, men ju äldre företaget är desto större är chanserna att få en låg räntesats.

Garantier 

Ett företagslån är en risk för långivaren eftersom företaget kan gå i konkurs. I händelse av konkurs kan det bli svårt för långivaren att återfå pengarna som lånats ut till företaget. Det är därför som vissa långivare kräver en personlig garanti av (personlig borgen) ägaren, verkställande direktören eller annan person som är förknippad med företaget. Om du tar ett personligt ansvar för ett företagslån så betyder det att du kommer att bli återbetalningsskyldig om företaget inte betalar företagslånet.

 Affärsplan 

När man ansöker om ett företagslån begär långivaren ofta en affärsplan. Affärsplanen visar företagets aktiviteter och mål för framtiden. Långivaren använder en affärsplan för att bedöma företagets kreditrisk, dvs risken att företaget inte kan återbetala företagslånet.

Olika krav varierar beroende på långivaren. Du kan hitta mer information om långivarens olika krav genom att jämföra företagslån.