Företagslån till aktiebolag

Företagslån till aktiebolag

Entreprenörer väljer ofta att ta företagslån till aktiebolag. Det kan finnas många skäl, men oftast är det så att ett företag behöver ytterligare tillskott i kassan - antingen för utveckling eller för att överleva en svårare period. När ett aktiebolag tar ett företagslån bär ägaren inte personligt ansvar utan företaget bär det yttersta ansvaret.

Ett korrekt framtaget lån för ett aktiebolag kan vara ett bra verktyg och investering i framtida affärer, men det finns många saker att tänka på. Här på Businessfinancing.se diskuterar vi allt från hur du ansöker om företagslån till aktiebolag till hur du som företagare har den bästa budgeten för att få ett lån samt hur ränta och säkerheter fungerar.

Vad kan företagslån göra?

Företag lånar pengar av olika skäl. Det kan vara ett nystartat företag som behöver kapital för uppstart av ett företag, eller så kan inkommande pengar behövas snabbare än vad kunder betalar fakturor.

Det kan också vara en tillfällig ekonomisk svaghet som ett aktiebolag måste övervinna. Emellertid är nyckelordet här "tillfälligt" eftersom lånet måste återbetalas så småningom, vilket inkluderar ränta och andra avgifter.

Företagslån till aktiebolag är mest fördelaktiga när de används för att investera i materiella tillgångar, t.ex. maskiner. Sedan säljs säkerheten, i form av materiella tillgång tex, som kan användas för att betala tillbaka lånet.

Exempel på att användning av ett företagslån för ett aktiebolag:
-Investera i materiella tillgångar - till exempel fotoutrustning för en fotostudio eller verktyg för ett byggföretag.
-Renovering av rum - Till exempel en frisörsalong eller restaurang som behöver upprustning.
-Utveckla en ny produkt / tjänst - Kanske måste en serie hudvårdsprodukter utvidgas med en ny ansiktskräm?
-Marknadsföring - Ökad synlighet ger fler kunder, ibland kan det behövas en kampanj för att starta ett företag

Vad krävs för att få ett företagslån till aktiebolag?

När banken bedömer en ansökan om företagslån för aktiebolag så bedömer banken företagets återbetalningskapacitet - med vilka säkerheter kan företaget betala av lånet? För att borgenären ska vara redo för denna bedömning måste han ha all nödvändig information. Den information som behövs beror till stor del på vilket företag som ansöker om ett lån.

Ett företag som har existerat länge kan genom balansräkningar och finansiella rapporter visa företagets lönsamhet för banken. Det nybildade aktiebolaget har inte tillgång till sådan information och måste övertyga banken om företagets framtida lönsamhet. Det är därför viktigt att det finns en realistisk affärsplan och budget som visar hur företaget ska tjäna pengar.

De flesta långivare har fler krav för att ett företag kan låna pengar hos dem. Till exempel kan det vara så att ett aktiebolag måste ha spenderat en viss summa pengar. Banken kan också kräva att du pantsätter något som säkerhet för lånet. Det kan då handla om pantsättningstillgångar i form av maskiner och lager eller industriella och bostadsfastigheter.

Det finns också företagslån för aktiebolag som inte kräver några säkerheter, men de utgör en större risk för banken. Därför kan det vara svårare att få större belopp och räntan är vanligtvis mycket högre för att täcka risken.


Andra faktorer som banken tar hänsyn till vid sin bedömning:
-Företagets ägare - tidigare erfarenhet, personlig ekonomi, referenser och utbildning.
-Om ett företag får professionell hjälp i ekonomin i form av till exempel en revisor.
-Vad ska pengarna användas till och om det finns en tydlig strategi.
-Om ett aktiebolag kan erbjuda säkerhet för lånet.
-Som sagt, det finns långivare som har fler krav än ovan och de som har mindre. Ibland behövs ingen säkerhet, affärsplan eller budget, utan företagets ekonomiska historia och ägarens ekonomi är tillräckliga för att bevilja lånet.


Personlig garanti för företagslån

Lånet säkerställs av en personlig garanti. Personliga garantin kan vara en ägare till företaget, men det kan också vara någon annan. Denna person åtar sig att betala tillbaka skulden om aktiebolaget inte kan återbetala den. För vissa långivare är detta ett krav. Det kan också finnas krav på att mer än en person ska gå in som personlig garanti för att få större lånebelopp.

Innan du har beslutat att rädda ett aktiebolag rent finansiellt så borde du ha gjort ett noga förarbete med en realistisk framtidsplan och budget. Eftersom du har direkt ansvar för återbetalning kan detta få allvarliga konsekvenser för dig och din familj.

Innan du ansöker om företagslån för aktiebolag 

När du ansöker om företagslån till ditt aktiebolag finns det ett stort utbud av långivare att välja mellan. Olika långivare har olika utlåningskrav och deras bedömning av ett företags kreditvärdighet kan variera. Därför är det alltid fördelaktigt att samla in erbjudanden från flera olika håll och kombinera dem för att få ett lån till bästa villkor.

Du kan göra jämförelsen själv genom att skicka in en ansökan till flera långivare. Tänk dock på att många kreditrapporter kan minska chansen till att få ett lån. Ett alternativ är att använda en låneförmedlare som samlar in låneerbjudanden från flera långivare.