Företagslån till enskild firma

Företagslån till enskild firma

En enskild firma är den vanligaste bolagsformen i Sverige. Företagsformen gynnar alla som vill starta ett företag eftersom det är lätt att starta och driva utan behov av startkapital. Eftersom många enskilda firmor är i start- eller tillväxtfas så ansöker entreprenörer ofta om företagslån.

Eftersom enskilda firmor ofta uppfattas som mindre vad gäller omsättning kan det vara svårare att få ett företagslån, men det är inte omöjligt.
På Businessfinancing.se så svarar vi på alla frågor du kan ha som en egenföretagare. Allt från vad du behöver för att få ett företagslån till en enskild firma för vad du bör tänka på om du ska ta ett företagslån.

Varför ansöka om ett företagslån till en enskild firma?

Oavsett om det är ett nyetablerat företag eller ett företag med en mer etablerad verksamhet kan du behöva ansöka om ett lån till företaget. Många företagare investerar sina egna pengar, men detta kapital räcker inte alltid till.

Efterfrågan på kapital kan delas in i två kategorier:

Företagslån för enskilda firmor växer - för vissa företag behövs inget kapital för att starta, men för många företag krävs någon form av investering. Detta kan inkludera att köpa utrustning eller för att tillverka en färdig produkt. För redan etablerade företag kan kapital behövas för att anställa personal, lansera en ny tjänst eller investera i nya maskiner för att öka försäljningen och utveckla företaget.

Företagslån för enskilda firmor vid tillfällig brist på likviditet - En stor utmaning för alla företagare är att återuppliva ekonomin. Om försäljningen inte går som planerat kan det vara svårt att betala företagets alla utgifter. Ett företagslån kan behövas för att gå igenom denna svårighet, men framtida intäkter förväntas.

Vad krävs för att få ett företagslån till en enskild firma?

Vad som krävs för att bevilja ett företagslån till en enskild firma varierar från en långivare till en annan. Å andra sidan är det grundläggande kravet för alla att de kan hantera framtida betalningar - de måste kunna få tillbaka sina pengar.

Eftersom ett enskilt företag inte anses vara en juridisk enhet tas lånet i ägarens namn och inte företaget. Detta innebär att det krävs att företagarens personliga ekonomi ska vara i ordning. Om företaget inte kan betala ligger återbetalningsskyldigheten hos entreprenören, varför banken vill vara säker på att den har goda ekonomi.

För att långivaren ska ha en uppfattning om företagets framtida förmåga att återbetala, och på så sätt bevilja ett företagslån till en enskild firma måste du presentera ett trovärdig affärsidé och budget. Lär dig hur du gör en affärsplan och budget.

Om syftet med lånet är att växa ditt företag bör du kunna visa hur pengarna ska användas och hur de kommer att öka intäkterna. Om lånet ska användas för att lösa tillfälliga ekonomiska problem måste du istället kunna visa hur inkomsterna kommer att öka igen i framtiden och därmed "bevisa" att detta bara är en tillfällig ekonomisk svaghet.

Personlig lånegaranti för enskilda företag

Vissa långivare kräver personliga garantier (personlig borgen) som en form av säkerhet för företagslån. Det betyder att någon är ansvarig för att betala tillbaka lånet om företaget misslyckas. Kreditgivare är mer benägna att kräva säkerheter från mindre företag som har en förlust än för ett som gör vinst eftersom återbetalningsförmågan anses vara mer osäker.

I en enskild firma är ägaren redan personligt ansvarig för alla skulder och därför krävs ofta ingen ytterligare garanti.

Företagslån med eller utan säkerhet

Förutom personliga garantier kan långivare kräva någon annan form av säkerhet för lånet. Detta innebär att du kommer att pantsätta dina tillgångar för ett lån som banken sedan kan begära i händelse av misslyckad återbetalning - på samma sätt som ditt hem fungerar som inteckningssäkerhet i ett bolån. Ju högre värde på tillgångar, desto större är möjligheten att få ett lån.

Exempel på tillgångar som kan pantsättas:
-Fastigheter (t.ex. egna eller privata hyresavtal)
-Intellektuell egendom (t.ex. varumärke eller patent)
-Företagsfakturor (tex kundkonton)

Det finns långivare som ger dig osäkrade företagslån, men dessa lån har vanligtvis betydligt högre räntor. Kom också ihåg att pantsättning av privat egendom kan ha en ekonomisk inverkan på dig som ägare. Innan du lämnar in en ansökan om företagslån för enskilda företag bör du bekanta dig med företagets ekonomiska situation.