ränta på företagslån

Vad är ränta på företagslån?

När man beviljas ett företagslån från en bank eller långivare, så måste man räkna med att man måste betala någon slags avgift. Kort sagt är räntan just en sådan avgift för att ett företag fick låna kapital från ett finansinstitut. En sådan betalning tar oftast plats som en procentuell räntesats, alltså ränta på företagslån, fast det finns även en del långivare som har ett fast månadsbelopp. På businessfinancing.se vill vi bekanta dig med ämnet ränta på företagslån, och kommer att beskriva mer ingående vad det är och all information som är relaterad till kostnader i samband med låntagning. Till exempel former av ränta, rörlig eller bunden? Vilket är bäst och mest lönsamt: fast månadsavgift eller ränta?

Individuell eller fast räntesättning

En del långivare erbjuder en individuell ränta på företagslån och en fast och bestämd räntesättning för alla potentiella låntagare. När en långivare har en individuell ränta, bestäms den genom analyser av ett företags kreditbetyg, historia och försäljning. Räntan som erbjuds därefter grundar sig på risknivån för företagslånet som har blivit analyserat. Ju bättre ekonomi ett företag har desto lägre risk finns det för långivaren att låntagaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter. När ett företag har gamla betalningsanmärkningar och en ostabil finansiell situation så kommer de erbjudas en högre ränta på företagslånet. På marknaden finns det olika slags långivare som erbjuder en individuell räntesättning, men även sådana som erbjuder en fast ränta. I allmänhet så kan en fast räntesats leda till en högre ränta än vid en individuell räntesättning. 

När vi talar om ränta på företagslån, så finns det två stycken huvudsakliga former av ränta:  
- Rörlig ränta   
- Fast (eller kan också kallas bunden ränta)

Vad innebär rörlig och fast ränta egentligen? 

Fast eller ränta

En fast räntesats innebär att du varje månad betalar samma fasta och bestämda räntebelopp. Det är ett passande alternativ för personer som föredrar trygghet, eftersom du vet exakt vilket belopp du ska betala varje månad. En bunden räntesats är ett förutbestämt belopp som gäller för en konkret tidsperiod, till exempel 1-5 år. Ifall du tecknar ett avtal på ett företagslån med en ränta på 5 %, så kommer den inte höjas eller sänkas, utan förblir 5 % under den bestämda tidsperioden. Tack vare det har du en exakt överblick över företagets månadskostnader.

En fördel är att man vet exakt hur mycket man ska betala, men marknadsräntan kan dock förändras vilket gör att man kommer behöva betala mer. En bunden ränta passar en person som tycker om och värderar trygghet. Ifall du har en tendens att oroa dig över finanser då kan bunden ränta vara ett bra val för dig. Men om du är en person som kanske gillar att ta lite risker, då kan rörlig ränta vara mer passande för just dig.

Rörlig ränta

En rörlig ränta på ett företagslån är det motsatta till en bunden ränta. I det här fallet är räntekostnaderna rörliga och dynamiska och beloppet ändras varje månad. Det som gör att räntesatsen förändras är olika faktorer på marknaden som till exempel konjunktur. En rörlig ränta på företagslån är ett bra val för dig ifall du är mer villig att ta risker, eftersom med rörlig ränta måste du vara beredd på du till exempel en månad betalar en ränta på 3,15% och nästa månad 1,75%. Fördelen är att du i det långa loppet betalar mindre för ditt företagslån än du hade gjort med en bunden ränta. Men det finns även en risk att det motsatta kan ske, att du får betala mer än vad du hade planerat. Valet av ränta beror helt enkelt på dig och dina förutsättningar, föredrar du risker bör du välja rörlig ränta. Om du anser att trygghet är viktigast då ska du kanske överväga att välja bunden ränta.