Företagsfinansiering

Företagsfinansiering

Det finns många olika finansieringsalternativ för att starta ett företag, och företaget finansieras vanligtvis genom en kombination av dessa. På den här sidan hittar du både tips och länkar till olika webbplatser med företagslån och investeringsstöd.

Företagsfinansiering - exempel

Exempel på finansieringsformer är:


Många faktorer påverkar vilka typer av finansiering man bör välja. Sådana faktorer kan vara din personliga ekonomi, nuvarande ekonomin i företaget, om det är en uppstart, annan redan befintlig finansiering, dina affärsmål och företagets strategier. Redovisningsprinciper kan också påverka finansieringsalternativ.

Du bör överväga faktorer som kan påverka ditt val, och du bör tidigt besluta om en finansieringsstrategi som uppfyller ditt och ditt företags behov och krav. Generellt sett så är dock finansiering i form av eget kapital den bästa formen för att utveckla företaget när det är möjligt, eftersom bland annat kontroll och inflytande på företaget bibehålls och det behös inte lämnas någon säkerhet till långivare.

Eget kapital och besparingar

Detta är den vanligaste finansieringsformen och det krävs nästan alltid att du har investerat i aktier om någon annan part, till exempel en bank, affärsängel eller EU-bidrag, ska hjälpa till finansiellt. De vill veta att du är seriös och villig att ta risker för att ditt bolag ska gå bra.

Riskkapital

Riskkapital är en investering som görs i företagets eget kapital (vanligtvis i aktiekapitalet). Kort sagt betyder det att investeraren går in som partner och därför tar en högre risk jämfört med till exempel långivaren. Med andra ord är riskkapital ett ganska brett koncept som i sin tur kan delas upp i olika former.

När vi talar om riskkapital så pratar vi oftast om kapital som investerats i ett ej börsnoterat bolag, i kombination med specialkunskap hos företaget och aktivt ägande (riskkapital).

Hur kan jag finansiera ett nystartat bolag?

Det vanligaste är att du startar ditt eget företag och går in med ditt egna kapital, men om du inte har möjlighet så måste du komma i kontakt med en finansiär. Finansieringsformer och villkor varierar, men kan vanligtvis delas in i lån, riskkapital och bidrag. Det kan vara bra att undersöka och utvärdera dina möjligheter innan du bestämmer dig för en viss typ av finansiering. Många företag börjar med att göra affärer tillsammans med familjemedlemmar och vänner men man kan också söka kapital externt eller efter delägare som kan investera i ditt företag.

Crowdfunding

Crowdfunding är en typ av kollektiv mikrofinans och kan se på många olika sätt. Det handlar om människor som möts för att genomföra ett projekt eller utveckla en idé genom många mindre subventioner eller medlemsavgifter. Oftast sker dessa processer på Internet genom olika typer av plattformar som har just crowdfunding som ändamål.

Kan jag få subventioner för att starta ett företag?

Det finns inga allmänna bidrag för att starta ett företag. Under vissa förhållanden kan en arbetslös, funktionshindrad eller uppsagd ansöka om stöd från a-kassan.