Privatlån till aktiebolag

Privatlån till aktiebolag


Ett aktiebolag kan inte låna ut pengar till sina ägare pengar. Ägaren kan å andra sidan bevilja ett privatlån till sitt aktiebolag.

När det gäller privata lån till aktiebolag så finns det ingen gräns för beloppet, men det är viktigt att ditt företag verkligen behöver kapitalet.

Ränta på privatlån till aktiebolag

När du som ägare beviljar ett lån till ett privat aktiebolag så tar du risker och har därmed rätt att ta ut ränta på pengarna. I detta fall måste räntan baseras på marknaden. Det kan dock vara svårt att veta hur marknaden ser ut. 

Räntekostnader för ett privatlån till ett aktiebolag kan dras av för ett aktiebolag. En privatperson som ger ut ett privatlån till ett aktiebolag beskattas dock med 30% av ränteinkomsterna.

Säkra ditt privata lån till ett aktiebolag

För att en privatperson ska få pengar som lånats från ett aktiebolag är det viktigt att skriva avtal. Om ett lån beviljas till ett privat aktiebolag bör dokument formellt skrivas om lånebelopp, ränta och eventuell återbetalningsperiod. Om ett företag går i konkurs är det viktigt att ha en chans att få tillbaka sina pengar.

Kortfristiga privata lån till aktiebolag


Ett kortfristigt lån definieras för en kortare låneperiod än ett år. Således kan det finnas kortfristiga lån där ränta läggs till. Det beror på hur stora beloppen är och hur avtalet mellan ett aktiebolaget och en privatpersonen ser ut.

Långa privata lån till aktiebolag

Ett långsiktigt privatlån till ett aktiebolag fastställs för en längre tid än ett år. Dessa lån inkluderar vanligtvis en ränta och en avbetalningsplan upprättas.